Винаги се радваме когато
се свързвате с нас!

Тимс Фуудс ЕООД
бул. Съединение 62
6304 Хасково

+359 38 62 45 29

office@tims.bg

Пишете ни